งานเดินระบบจ่ายน้ำมันหล่อลื่นในศูนย์บริการ

 

  •  งานติดตั้งระบบจ่ายน้ำมันแบบใช้ลมและเดินท่อลมโครงสร้างอาคารพร้อมกับเดินระบบจ่ายลม - บริษัท วอลเลเนียส วิลเฮล์มเซ่น โซลูชั่นส์ จำกัด (จ.ชลบุรี) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

  

                               

 

                               

 

                                

 

  • งานเดินระบบจ่ายน้ำมันเดินท่อตามแนวคานโครงสร้างอาคาร(ยกสูง) มีการเดินระบบจ่ายลมพร้อมกับติดตั้งโรลม้วนเก็บสายสายน้ำมัน ที่ต้องทำแป้นลอยสำหรับยึดติดกับเสา - ส่วนปฏิบัติการเดินรถ 2 เขต 2 (สวนสยาม กทม.) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561